Bańko, M. (1986). Примeна на принципите на новата полска лескриптивна граматика во изучуването на македонскиот язик. Polonica, 12, 264–269. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/573