Staszko-Maniawska, E. (1986). Zróżnicowanie wewnętrzne grupy tak zwanych „rzeczowników ilościowych”. Polonica, 12, 49–57. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/574