Skarżyński, M. (1986). Słowotwórcze gniazda odliczebnikowe. Polonica, 12, 157–171. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/580