Mazur, J. (1986). Funkcje strony biernej w tekście mówionym i pisanym (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego). Polonica, 12, 229–243. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/581