Kleszczowa, K. (1986). Konstrukcje opisujące cechy osobowości. Polonica, 12, 9–20. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/583