Duszak, A. (1986). Niektóre uwarunkowania semantyczne szyku wyrazów w zdaniu polskim. Polonica, 12, 59–74. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/584