Kallas, K. (1986). Syntaktyczna charakterystyka wielofunkcyjnego jak. Polonica, 12, 127–143. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/585