Labocha, J. (1986). Sposoby wyrażania żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej. Część II. Polonica, 12, 203–217. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/586