Bogusławski, A. (1984). Polskie nieidentyfikacyjne wyrażenia osobowo-referencjalne. Polonica, 10, 49–70. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/607