Rittel, T. (1984). Problem osoby trzeciej czasownika. Polonica, 10, 99–110. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/624