Waszakowa, K. (1983). Słowotwórstwo rzeczowników z formantami paradygmatycznymi we współczesnym języku polskim. Polonica, 9, 5–28. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/646