Topolińska, Z. (1983). Z zagadnień semantycznej i syntaktycznej interpretacji przysłówków. Polonica, 9, 163–168. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/648