PacuƂa, J. (2019). O rozwoju semantycznym socjolektalnej amby. Polonica, 39(1), 205-217. https://doi.org/10.17651/POLON.39.11