Pilch, K. (2019). Wyrażenia przysłówkowe określające relacje przestrzenne w gwarze spiskiej (na podstawie danych z Korpusu Spiskiego). Polonica, 39(1), 193-203. https://doi.org/10.17651/POLON.39.10