Czachor, M. (2019). Dystrybucja polskich imiesłowów: styl funkcjonalny i długość zdania. Polonica, 39(1), 219–242. https://doi.org/10.17651/POLON.39.12