Raszewska-Żurek, B. (2014). Sprośność - uwagi o nazwie antywartości doby staro- i średniopolskiej. Polonica, 34, 211–224. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/691