Kula, A., & Grzelka, M. (2014). O badaniach nad wizualnością w prasie (preliminaria). Polonica, 34, 279–288. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/692