Jarosz, B. (2021). Socjolekt jako przedmiot badań. Studium przypadku [Recenzja książki Tomasza Łukasza Nowaka, „Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów”, Kraków: Universitas, 2020, 273 s.]. Polonica, 41(1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.9