Bodziony, Z. (2021). Kontrastywne ujęcie stopnia internacjonalizacji inwentarzy podręczników do nauczania języków polskiego i węgierskiego jako obcych. Polonica, 41(1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.1