Kraśnicka, I. (2021). Gdzie jest metafora? Sposoby reprezentowania gestów metaforycznych w dialogu. Polonica, 41(1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.2