Waniakowa, J. (2021). Ekwiwalencja a zjawisko false friends w słowiańskich nazwach roślin . Polonica, 41(1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.3