Bronikowska, R. (2021). Niedokończona „werbizacja” – rozwój predykatywnych konstrukcji z przymiotnikiem w rodzaju żeńskim w XVII i XVIII w. w świetle danych korpusowych. Polonica, 41(1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.7