Maryn-Stachurska, D. (2021). „Czy to <em>stosowne</em>?” O cechach składniowych i semantycznych jednostek <em>stosowny</em> i <em>stosownie</em> . Polonica, 41(1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.6