Trawiński, B. (2021). Podnoszenie negacji a tryb czasownika. Analiza korpusowa czasowników <em>sądzić</em> i <em>wierzyć</em>. Polonica, 41(1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.8