Trawiński, B. (2021). Podnoszenie negacji a tryb czasownika. Analiza korpusowa czasowników sądzić i wierzyć. Polonica, 41(1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.8