Saniewska, D. (2022). Arka Noego – o różnorodności semantyczno-strukturalnej nazw zakładów leczniczych dla zwierząt (na materiale Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej). Polonica, 42(1). https://doi.org/10.17651/POLON.42.3