Wrześniewska-Pietrzak, M., & Ruta-Korytowska, K. (2022). Nazwy i logotypy stowarzyszeń i innych organizacji działających na rzecz g/Głuchych. Polonica, 42(1). https://doi.org/10.17651/POLON.42.4