Jocz, M., Ruda, M., & Wanot, B. (2022). Konstrukcje bezosobowe z podmiotem arbitralnym i generycznym w gramatyce kaszubskiej i śląskiej na tle gramatyki polskiej. Polonica, 42(1). https://doi.org/10.17651/POLON.42.6