Mazalová, L., & Rzepiela, M. (2022). Czy określeń <em>Bohemus</em> i <em>haereticus</em> używano synonimicznie?. Polonica, 42(1). https://doi.org/10.17651/POLON.42.8