Fokin, S. (2022). Wydobywanie form gramatycznych analitycznych jako nowe wyzwania korpusowe (na materiale form trybu przypuszczającego w języku polskim i ukraińskim). Polonica, 42(1). https://doi.org/10.17651/POLON.42.9