Czachor, M. W. (2023). Różnorodność znaczeniowa konstrukcji z imiesłowem przysłówkowym współczesnym: wieloznaczność a treść propozycjonalna zdania. Polonica, 43(1), 5–31. https://doi.org/10.17651/POLON.43.1