Jelonek, T. (2023). Nazewnictwo funkcjonujące na językowo-kulturowych pograniczach miast i wsi w dobie globalizacji. Polonica, 43(1), 63–75. https://doi.org/10.17651/POLON.43.4