Wiemer, B., Socka, A., & Wrzesień-Kwiatkowska, J. (2023). Relacje między znaczeniami modalnymi i znaczeniami aspektowymi w języku polskim. Odpowiedzi z badania korpusowego. Polonica, 43(1), 77–107. https://doi.org/10.17651/POLON.43.5