Stachowski, K. (2023). O pochodzeniu pol. <em>budyń</em>. Polonica, 43(1), 109–127. https://doi.org/10.17651/POLON.43.6