Król, I. (2023). Wpływ internacjonalizacji na systemy słowotwórcze języka polskiego i arabskiego na przykładzie złożeń z pierwszym członem liczebnikowym. Polonica, 43(1), 129–144. https://doi.org/10.17651/POLON.43.7