Gębka-Wolak, M. (2023). Korpusy i narzędzia cyfrowe w lingwistycznych analizach problemów prawnych. Jednostki tekstu prawnego w ustawie „Prawo własności przemysłowej”. Polonica, 43(1), 145–168. https://doi.org/10.17651/POLON.43.8