Wójcik, A. (2024). Zanik czeskich imiesłowów przysłówkowych – <em>memento mori</em> dla polszczyzny?. Polonica, 43(1), 193–206. https://doi.org/10.17651/POLON.43.10