Bijak, U. (2023). Onomastyka stosowana. Polonica, 43(1), 219–228. https://doi.org/10.17651/POLON.43.13