Grochowski, M. (2023). Pracownia Budowy Gramatycznej IJP jako tło historyczne Przewodnika językowo-encyklopedycznego po gramatyce semantycznej języka polskiego w ujęciu historycznym (projektu NPRH, 15.05.2018–15.05.2024). Polonica, 43(1), 213–218. https://doi.org/10.17651/POLON.43.12