Bobrowski, J. (2015). Płaszczyzny stylizacji językowej w dialogu filmowym. Polonica, 35, 179–189. https://doi.org/10.17651/POLON.35.14