Kasza, M. (2015). Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, red. Milena Hebal-Jezierska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego . Polonica, 35, 231–233. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/87