Król, I. (2019). Funkcje semantyczne i słowotwórcze kategorii rodzaju w języku arabskim i w języku polskim. Polonica, 36, 19–28. https://doi.org/10.17651/POLON.36.2