Kotowicz, J. (2019). Rozwój kompetencji fonologicznych dzieci nabywających języki migowe. Polonica, 36, 145–157. https://doi.org/10.17651/POLON.36.10