RASZEWSKA-ŻUREK, B. Metaforyzacja wartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory POJĘCIE TO UBRANIE. Polonica, v. 39, n. 1, p. 29-43, 28 grudz. 2019.