FILAR, D. Agnieszka Gicala, Przekładanie obrazu świata. Językowy obraz świata w teorii i praktyce przekładu artystycznego, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, ss. 225. Polonica, v. 39, n. 1, p. 243-246, 28 grudz. 2019.