PRZEPIÓRKOWSKI, A. Status gramatyczny predykatywnych SZKODA , WSTYD , ŻAL raz jeszcze. Polonica, v. 39, n. 1, p. 85-110, 28 grudz. 2019.