BODZIONY, Z. Kontrastywne ujęcie stopnia internacjonalizacji inwentarzy podręczników do nauczania języków polskiego i węgierskiego jako obcych. Polonica, [S. l.], v. 41, n. 1, 2021. DOI: 10.17651/POLON.41.1. Disponível em: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/704. Acesso em: 24 maj. 2024.