BRONIKOWSKA, R. Niedokończona „werbizacja” – rozwój predykatywnych konstrukcji z przymiotnikiem w rodzaju żeńskim w XVII i XVIII w. w świetle danych korpusowych. Polonica, [S. l.], v. 41, n. 1, 2021. DOI: 10.17651/POLON.41.7. Disponível em: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/708. Acesso em: 24 maj. 2024.