Bobrowski, Jakub. 2019. „Pojęcie Kompetencji Stylizacyjnej I Jego użyteczność W Badaniach Nad językową Stylizacją Historyczną W Filmowych Listach Dialogowych”. Polonica 37 (listopad):13-22. https://doi.org/10.17651/POLON.37.2.