Bugajska, Maria. 2017. „Polskie Ekwiwalenty cerkiewnosłowiańskich Nazw środków płatniczych I Jednostek Monetarnych W «Leksykonie supraskim» Z 1722 Roku — Analiza Leksykalna”. Polonica 37 (listopad):91-103. https://doi.org/10.17651/POLON.37.3.