Janczulewicz, Paweł. 2017. „Czy rówieśnik Jest Wyrazem Rodzimym?”. Polonica 37 (listopad):105-13. https://doi.org/10.17651/POLON.37.5.